Voluto AS


Vi tilbyr en frittstående kraftløsning som utnytter fornybar energi fra sol og vind.

Voluto er et norsk oppstartsbedrift grunnlagt av John Fasting Sørbø. Tankegangen vår er basert på filosofien til hans bestefar ved samme navn: «Legg tilbake det du låner i samme eller helst en bedre stand» Vi tilbyr en frittstående kraftløsning som utnytter fornybar energi fra sol og vind. Dens frittstående karakteristikk bevarer naturen urørt for fremtidige generasjoner, siden inngrep for grøfting eller kabling er gjort foreldet. Vårt oppdrag er å gjøre big data og smarte applikasjoner grønne.

Tidshorisont:

Innen kort tid vil vi gjennomføre pilotfase 2 på utvalgte lokasjoner. Når efaringene fra denne fasen er tilgjengelig, vil vi sluttføre utviklingen og åpne opp for bestilling av vår første serie i nærvind-konseptet. Vi forventer at de serieproduserte vindmøllene ikke vil være vesentlig forskjellige fra de møllene vi tester, som har følgende fysiske mål og data:

Rotor diameter:   2,2 m
Rotor høyde:       3,4 m
Total høyde:        5-8 m
Installert effekt:  5 kW

Ved vindforhold på 6-7 m/s årlig gjennomsnitt, forventes en kraftproduksjon på rundt 12.000 kWh årlig.

Leder: John Fasting Sørbø