Boly Bygg AS


Boly Bygg AS er et boligbygger- og eiendomsutviklingsselskap, eid av BR Industrier AS.

Vi ønsker å kunne ta på oss alle typer jobber i boligsegmentet, inkludert utvikling av eiendom, men også innen butikk- og næringsutvikling vil vi ta en større bit av markedet. Vi kommer fremover til å satse på prosjektutvikling i egen regi, der vi kjøper tomter, bygger tiltrekkende boliger og selger disse. Vi vil også bruke vår sterke kompetanse i EAT(Enebolig Andres Tomt)-prosjekter, altså bygging av enebolig på kundens egen tomt. I tillegg vil vi fortsatt drive med rehab og byggfiks, i tillegg til å ta del i reguleringsarbeid. Med vår lange erfaring og brede kompetanse er vi forberedt på å ta på seg alt av oppdrag, og målet er å ta en stadig større del av markedet.

Kunder skal vite at når de kommer til oss er resultatet et bygg som er godt å bo i. Våre ansatte har svært høy kompetanse etter lange karrierer i byggebransjen, og vår beste referanse er de flotte byggene og fornøyde kundene vi har i hele Rogaland, fra Stavanger til Egersund.

Leder: Ole Tobias Salte

Ansatte: 18