OneCo Safe Yards AS

Safe Yards ble etablert i 2016.

Safe Yards utfører klassifisering, vedlikehold og modifikasjon av skip, rigger og ulike marine og havgående installasjoner.

Kunder er olje-, og riggselskaper, rederier, akvakultur, forsvar, havnemyndigheter, energiselskaper, verft og utstyrsprodusenter.

Leder: Aage Oscar Langeland