NOS Service AS


NOS Service AS ble etablert i 2015 og har base i Sandnes Havn. NOS Service AS jobber med service oppdrag innen on og offshore, salg av slanger og innstallasjoner av prosjekter offshore.

Med de store hallene i Sandnes havn og økt kompetansenivå på personell, kan de ta store serviceoppdrag. Tilgangen til kaien på området gjør at de kan tilby kostnadseffektive løsninger og unngå dyr transport på vei. Det at NOT Industrimaling AS ligger vegg i vegg gjør prosessen frem til mål mer effektiv, og det reduserer både tid og kostnader.

Leder: Jan Petter Husebø

Ansatte: 27