NOS Chemicals AS


NOS Chemicals AS levere råvarer til konkurransedyktige priser for oljeindustrien og andre næringer, inkludert Monoetylengylkol (MEG), saltsyre, fosforsyre, Ion vann (batterivann), Kaustisk Soda, Triethylene glycol (TEG), white spirit.

De ulike bransjene har ulike behov og vi "skreddersyr" produkter som gir kunden maksimal ytelse. Vi har lisensproduksjon av Pureclean produkter for Europa. Pureclean Power og Gold er godkjent for bruk i Nordsjøen, effektive, miljøvennlige vaskemidler som hverken skader livet i havet eller på land.

Leder: Torstein Håland