Delta-P AS


Delta-p AS er et privateid selskap, og har vært leverandør av pumper og komplette pumpesystemer til olje- og gassmarkedet siden 2006. Vårt kontor er lokalisert i Asker, Norge, mens våre strategiske hovedleverandører er lokalisert over hele Europa.

Våre hovedleveranser er skreddersydde roterende utstyrspakker for olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen, men vi leverer også pumper og pakker til landbasert industri, testanlegg, internasjonale markeder inkludert FPSOer og landanlegg. Siden oppstarten i 2006 har Delta-p levert mer enn 500 pumper og systemer som spenner fra små luftdrevne enheter til tungt maskineri inkludert komplekse hjelpesystemer og megawatt-motorer. Våre søyler Delta-p ble etablert med grunnleggende prinsipper som danner pilarene i vår måte å drive forretning på.

Delta-p skal ha fokus på kundetilfredshet ved å:

  • Kostnadseffektive løsninger
  • Sikre tilstrekkelige ressurser til å utføre ordrene på et høyt nivå
  • Motiverte medarbeidere trives med å jobbe i selskapet
  • Frihet og ansvar for personalet
  • Fokus og bevissthet på kvalitetsstyring og planlegging