Reime & Co AS


Reime & Co AS er landets største produsent av gjødselutstyr og innredninger til landbruk. Utstyr for næringsmiddelindustri er og en viktig del av virksomheten med selskapet NOFATEK A/S. Med lokalisering på Nærbø, Jæren er vi plassert midt i og del av et av Norges mest aktive miljøer for landbruk og næringsmiddelindustri.

Historie:
I 1932 startet det med en liten bygdesmie etablert av Jon Reime. I 1932 ble Tobias Obrestad tatt opp som kompanjong, og firmaet ble hetende Reime & Co AS.  Produktprogrammet utviklet seg med årene og husdyrinnredninger ble tidlig en meget viktig del av dette. Reime var tidlig en drivkraft for å levere rasjonelle og dyrevennlige løsninger til den norske bonden

I 1985 ble Erlands produksjonsvirksomhet og tilhørende produktprogram for husdyrhold, innlemmet i Reime. Erland startet og tidlig med innendørsmekanisering for landbruket. Og var særlig kjent for melkeanlegg, drikke utstyr/kar og produkter for gjødselhåndtering. I 2013 ble NOFATEK i Stavanger overtatt. Reime Nofatek utvikler og framstiller utstyr for næringsmiddelindustri.

Reime er i dag markedsledende innen de fleste segment man arbeider innenfor. Produktprogrammet spenner vidt og dypt og dekker di fleste husdyrslag utenom fjærfe. Utstyr for gjødselhåndtering, vann og slam til landbruk så vel som til andre næringer og områder.

Moderne produksjonslokaler og fleksible produksjons celler utnyttes og for å betjene kunder innen næringsmiddelindustri, trafikk og miljø samt bygg og anlegg. Reime tilbyr meget konkurransedyktig produksjon av en rekke type stål konstruksjoner i galvanisert eller rustfritt, gjerne i kombinasjon med ulike plater av plast, tre eller strekkmetall.

Teknologiutviklingen går hurtig. I en stadig mer omskiftelig verden er rasjonell og bærekraftig matproduksjon stadig viktigere slik Reime ser det. Derfor investeres betydelige ressurser hvert år i utvikling av ny teknologi. Reime besitter topp moderne verktøy og kompetanse for konstruksjon, modellering, applikasjon og dokumentasjon.

I dag har Reime fokus på å utvikle og tilpasse effektiv teknologi og driftssystemer som er særlig tilpasset norske driftsformer og filosofi. Trivsel for dyr og røkter. Det er sunt bondevett.

 

Leder: Bjørn Rygg

Ansatte: 15