BRI Landbruksbygg AS


BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

Vi har et komplett sortiment av prefabrikkerte betongprodukter, bestående av isolerte og uisolerte veggelementer, plansiloer, gjødselbeholdere, spalt til ku, spalteopplag og støttemurer. I tillegg til disse produktene, leverer vi bærekonstruksjoner i stål eller limtre, isolerte tak- og veggpaneler, dører, porter og vinduer.

Vårt spesialfelt er levering av komplette byggesett. Vi legger gjerne til rette for bruk av lokale håndverkere og egeninnsats. BRI Landbruksbygg bidrar med kunnskap, gode arbeidstegninger og veiledning under gjennomføringen av prosjektet. Det er her vi flinke med over 20 års erfaring.

Leder: Vegard Schanche

Ansatte: 6

 

Video:

Illustration video

Customer Nettofjøset

About BRI Landbruksbygg