Våre verdier


Vi er jordnære og bygger stein for stein. Selv om hver bedrift har sin egen identitet, er det viktig å ha et felles grunnlag. Etter å ha gått oss selv nøye etter i sømmene, står vi igjen med noen enkle verdier vi vil skal gjennomsyre BRI.

Våre verdier;

MOT fordi det er grensesprengende
ENGASJEMENT fordi hjertet slår best der det er begeistring
OVERRASKENDE fordi det inspirerer til nye tanker
JORDNÆRE fordi vi kjenner våre røtter og tror på det folkelige


Vi vil bygge en kultur der vi tror på det umulige, utvikler  arbeidsplasser og skaper gode historier for fremtiden. Dette gjør vi med sterkt engasjement,mot og vilje til å tenke utradisjonelt.

Vi ønsker å ta vare på historien og nostalgien fordi vi mener den styrker oss i møte med dagens krav til teknologi.

Menneskelig kapital er og blir den viktigste ressursen for BRI. Vi ønsker det skal være høyt under taket. Konstruktive tilbakemeldinger både i form av ros og ris skal etterstrebes, både opp og ned i konsernet.

Vi ser på ulikheter som en kvalitet. Det utfordrer og skaper grunnlag for nye tanker å vokse på. Men noe er det alltid viktig å stå sammen om.

Om oss
Vi jobber hver dag for å skape gode historier for bygd og land