Det norske biogasselskap

BRI Agri og Telemark Technologies etablerer felles selskap for leveranse av biogassanlegg over hele landet med BRI Agri som hovedeier. BRI Agri og Telemark Technologies sitt nye selskap skal bil en ledende norsk produsent og leverandør av biogassanlegg til landbruket, kommunal sektor og oppdrettsnæringen. Selskapet skal omsette for en halv milliard om fem år.Publisert: 24.05.2022BRI Landbruksbygg AS

BRI Agri er landbruksdivisjonen i BR Industrier konsernet. Under denne divisjonen ligger selskaper som Herde Industrier, Jæren Traktorsenter, Akershus Traktor, Rekord Transport, Agripro og BRI Landbruksbygg. Sistnevnte har i løpet av det siste halve året opplevd en kraftig økning i interesse for biogass anlegg. BRI Landbruksbygg har inngått kontrakter for nærmere 90 mill. på GreenFarm anlegget, og de første anleggene er nå under bygging. 

Telemark Technologies har fått stort gjennomslag for sin telemarksreaktor utviklet for gårdsbruk og med utgangspunkt i å foredle husdyrgjødsla. Her er lang erfaring med utvikling, kvalifisering og kommersialisering av ny teknologi for det internasjonale markedet. Selskapet har opphav i oljeindustrien. Sammen med store aktører og Universitetet i Sørøst-Norge har selskapet lagt ned stor innsats i forskning og utvikling av morgendagens biogassteknologi. 

«Vi deltok på klimakonferansen i Paris i 2015. Der fikk vi øynene opp for verdens klimasatsing. Vi selger oss ut av oljebransjen for å satse hardere på klima- og miljøteknologi. Nå fokuserer vi på det grønne gassfeltet: På land og på lag med bonden. Vi bruker det vi lærte i oljebransjen til å øke bondens verdiskapning. Å ta vare på bygdene og egen energi- og matforsyning er motiverende. Vi satser på ungdommen i klimasaken, og leverer biogassanlegg til landbruksskoler fra Tvedestrand i sør til Vesterålen i nord. Vårt mål er å utvikle biogassanlegg i en skala tilpasset norske gårder og til en fornuftig pris. Når vi nå også kan levere GreenFarm anlegget, vil vårt selskap ha hele spekteret av biogass systemer å tilby til små og store gårdsbruk, samt fiskeoppdrett og kommunal sektor. Behandling av husdyrgjødsla med fangst av klimagassen metan blir like viktig og vanlig som septik og kloakkanlegg.» sier daglig leder i Telemark Technologies, Torgeir Straand. 

Vi på lokale biogassanlegg fordi: 

  • Lokale biogassanlegg produserer grønn energi som reduserer energikostnaden for kunden. 
  • Lokale anlegg reduserer utslipp av klimagassen metan 
  • Lokale biogassanlegg produserer verdifulle biogjødsel og reduserer behovet for mineralgjødsel og transport 
  • Lokale biogassanlegg kan håndtere avfallsressurser innen fiskeoppdrett og kommunal sektor 

«Vi har stor tro på fremtiden for biogass i Norge, og vi mener det er nå vi må satse med en større organisasjon med fokus på kompetanse og en bredere produktportefølje. Vi mener en satsning med Telemark Technologies er riktig. Deres erfaring, kombinert med BRI-konsernet og Greenfarm vil bli en sterk aktør i et voksende norsk biogassmarked» sier daglig leder i BRI Landbruksbygg Vegard Schanche. 

Et av BRIs selskaper, Herde Industrier, som står bak kvalitetsproduktene Rekord System, har over 50 års erfaring innen pumper og separatorer til landbruk og industri. De kommer til å spille en sentral rolle innen utvikling og produksjon på sitt felt inn mot biogass. Hovedbasen blir ellers på Notodden i Telemark, med Torgeir Straand som daglig leder. 

BR Industrier er et industriutviklingskonsern som i dag står bak 30 virksomheter fordelt på 4 divisjoner (eiendom, olje&gass, produksjon, agri), og sysselsetter i overkant av 1000 mennesker. Dagens BR Industrier er et resultat av mer enn 30 års arbeid med å bygge stein for stein, og leverer i dag produkter både nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har fokuset på klima, landbruk og fornybar energi økt betraktelig i konsernets agri bedrifter.