Optimisme i Reime Landteknikk

Solid eierskap, muskler til å vokse og klar for nye markedsandeler Reime Landteknikk satser. Med et sterkt og langsiktig eierskap i ryggen er virksomheten klar for å ta nye markedsandeler innen I-Mek og som totalleverandør til landbruket. Grunnlaget for veksten blir et tett og godt samarbeid med bøndene, samt hele landet som marked.Publisert: 12.07.2020Reime & Co AS

Trykk på bilde for å se video

-Vi har dyktige og erfarne medarbeidere, gode produkter og tjenester samt eiere som har stor tro på framtiden og muskler til å vokse, sier salgs- og markedssjef Idar Nedrebø i Reime Landteknikk. 

Han viser ikke minst til BR Industrier, konsernet som i februar i år overtok Reime & Co, og dermed ble den største enkeltaksjonæren i Reime Landteknikk hvor også mange ansatte er inne på eiersiden. Det gir maksimal motivasjon og engasjement til å gjøre en best mulig jobb for bonden, og gjennom det styrke posisjonen i markedet.  

BR Industrier har gjennom 35 år langt stein på stein, og driver i dag driver 25 virksomheter med til sammen vel 1000 ansatte innen sektorene landbruk, industri og energi. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 2,7 milliarder kroner og et resultat før skatt på 83,5 millioner kroner.  

Eier og konsernsjef Bjørn Rygg har et sterkt engasjement for landbruket og den norske bonden, og en urokkelig tro på mulighetene for Reime Landteknikk. Hvor mye man skal vokse, vil han ikke gå i detalj om. Men basert på det som skjer i konsernets øvrige virksomheter, er det ingen tvil om at eieren har klare mål. 

Konsernsjefen har nå selv tatt roret som styreleder i virksomheten. Som styremedlemmer har han med seg Karianne Stene Bjelland, Trond Lode og Idar Nedrebø.  

-Gjennom vår satsing innen landbruk har vi fokus på teknologi, utstyr og driftssystemer som er tilpasset norske bønder og deres filosofi. Bøndene vet hva de vil ha, og er opptatt av soliditet, kvalitet og langsiktige investeringer. Det vil de få gjennom Reime Landteknikk og våre øvrige virksomheter med landbruk som målgruppe. For oss er det viktig med et gjensidig godt samarbeid med bøndene. Det gjør det mulig for oss å levere i forhold til deres ønsker og behov, sier Rygg, som selv har bakgrunn fra næringen og som på 1980-tallet etablerte sin første virksomhet innen traktor.      

Optimistisk med tanke på framtiden er også salgs- og markedssjef Idar Nedrebø i Reime Landteknikk. Sammen med kolleger og medarbeidere samt servicefolk som dekker det meste av landet, er han opptatt av å tilby bøndene en størst mulig andel av norske produkter, kompetanse og erfaring. 

-Vi vet at bøndene er opptatt av at vi som forbrukere skal kjøpe norske varer. Derfor er det også positivt at vi fra vår side kan tilby en stor andel egenproduksjon. Sammen med Reime & co og ikke minst i samarbeid med de andre landbruksrelaterte selskapene i BR Industrier hvor vi gjør alt fra å produsere og foredle metall til lakkering av innredning, er målet å være ledende innen I-Mek, det vil si alt fra innredning, ventilasjon, dører og vindu til utstyr for håndtering av fôr og gjødsel for å ha nevnt noe. Målet er å være bondens totalleverandør, sier Nedrebø. 

I tillegg kommer selvsagt melkeroboten fra GEA. Vel halvparten av all melk her i landet, produseres i dag ved hjelp av robot, og Reime Landteknikk og GEA har ambisjoner om en betydelig og stadig større del av dette markedet når det gjelder små og store bønder, og ikke minst bruk hvor virksomheten deles mellom gardsdrift og tilleggsaktiviteter eksempelvis innen turisme osv.

-Vi ser at bruk av alle størrelser oppnår stor gevinst innen økonomi og effektivitet, og kan bistå bonden med den beste løsningen, sier Nedrebø.   

Ved siden av allerede eksisterende kunder, satser Reime Landteknikk tungt på bønder som ønsker å oppgradere og modernisere melkeproduksjonen. En del robotsystemer begynner å bli gamle, og GEA er i dag ledende innen teknologi og utstyr for en skånsom melking som sikrer god kvalitet i alle ledd, sier han. 

Norsk landbruk er i støpeskjeen, og bøndene er flinke til å tilpasse seg nye vilkår og rammebetingelser. Innen 2034 skal alle bruk over på løsdrift. Både det og kravet til endring og løpende tilpasning innen landbruket, krever mye av I-Mek-leverandørene. Bjørn Rygg og Idar Nedrebø mener Reime Landteknikk står sterkt i dette markedet fordi virksomheten både leverer standard og skreddersøm til bøndene. 

 

For nærmere informasjon – kontakt: 

Bjørn Rygg, konsernsjef BR Industrier, tlf. 952 30883 

Karianne Stene Bjelland, forretningsutvikling BR Industrier, tlf. 954 96167

Idar Nedrebø, salgs- og markedssjef Reime Landteknikk, tlf. 406 26699  

 

www.br-industrier.no

www.reimelandteknikk.no