Samlet inn over 1 million kroner til Haydom sykehuset i Tanzania

13 februar samlet ca 1200 mennesker seg på Eiksenteret på Klepp for nok en Haydom auksjon med Ingar Kvia. Dette er et prosjekt vi er stolte av å få være med på! Ingar tar med seg alle pengene direkte til Tanzania, hvor alt blir brukt uavkortet til et hensiktsmessig mål for driften av sykehuset.Publisert: 17.02.2020Jæren Traktorsenter AS

Auksjonarius Arvid Mæland svikter aldri og holdt et trøkk uten like. Jærens stolthet Tore Kåstad sørga også for mye lått og løye! En berikelse disse 2.

Ca 1200 pers i alle kroker. Dessverre fikk vi høre at noen ikke fikk plass. Lærdom til neste gang!

Hilde Selvikvåg donerte seg selv og sangene sine til auksjonen. Og alle jærbuer smilte stolt!

Ingar Kvia kan snakka snakka snakka - men gu kor stort hjerta det ligger bak hvert ord

Økonomisjefen i JTS, Leif Ingvar Undheim drifta kaffihjørna denne kvelden :)