Norsk Overflate Teknikk AS overtar IKM Haaland AS sitt pulverlakkeringsanlegg på VigrestadPublisert: 05.09.2018Norsk Overflate Teknikk AS

Det nye firmanavnet blir NOT Pulverlakk Haaland AS. Overtakelse vil tre i kraft fra uke 32. De ansatte i pulverlakkeringsanlegget får tilbud om å fortsette i sine stillinger i det nye firmaet.Norsk Oveflate Teknikk AS er i stadig vekst og ser store muligheter i det nye anlegget. Denne overtakelsen er et ledd i den videre satsingen i markedet onshore og offshore. I nært samarbeid med våre kunder har pulverlakkering til offshore kunder gitt svært gode resultater. NOT Pulverlakk Haaland AS vil utfylle NOT sine tjenester når det gjelder overflatebehandling og pulverlakkering spesielt. Ivar Salte som i dag er daglig leder i NOT Pulverlakk AS vil også ha ansvaret for drift av det nye firmaet.