OneCo styrker den maritime satsingenPublisert: 22.03.2017

Oneco styrker laget innenfor den Maritime virksomheten, gjennom virksomhetsoverdragelse NAVY og INSPEKSJONSDELEN fra selskapet VTT Maritime. Selskapet består av høyt kvalifisert personell med lang fartstid i det Maritime segmentet


Gjennom  oppkjøpet styrker OneCo kompetansen innenfor konsept studier, modifikasjoner, prosjektering, ombygging og dokumentasjon av fartøy, FMEA (Failure mode and effects analysis) og skipsvedlikehold

Oneco vil viderefører satsningsområdene, og fortsette utvikle selskapet innenfor offshore og marine operasjoner, skips inspeksjoner og marine engineering.

Kundesegmentet er i hovedsak innenfor Forsvaret, rigg operatører og rederier.

Avdelingen skal ledes av Torgeir Evjen, og blir lagt som avd i  OneCo Services AS under ledelse av Arild Wikøren.

"Vi ser frem  til å få alle nye ansatte om bord i OneCo skuta, og på den måten styrke både kompetansen og kapasitetet" sier Arild Wikøren.