Bergen Group Services kjøper Fjell Industries


Publisert: 02.02.2015

I en børsmelding skrives det at Bergen Group Services AS har inngått avtale med BR industrier AS om kjøp av virksomheten til industribedriften Fjell Industries AS på Sotra. Overtagelsen skjer med virkning fra 1. februar 2015.


- Bergen Group Services AS er inne i en vekstfase som krever større lokaler og flere ansatte. Kjøpet av virksomheten i Fjell Industries AS gir oss tilgang til begge deler, sier adm. direktør Frode Johansson i Bergen Group Services AS.


Foto/Colourbox.


Fjell Industries har i tillegg til egen service-avdeling, egen avdeling for design, produksjon og reparasjon av blandt annet varmevekslere, trykkbeholdere og rørsystemer. 


- Vi har vokst ut av våre lokaler på Midtun og disse er nå i ferd med å selges. Aktiviteten vil derfor i løpet av kort tid bli flyttet over til Fjell Industries AS sine leide lokaler på Straume. Dette gjør at vi øker produksjonsarealene våre fra 700 til ca. 4.000 kvadratmeter. I tillegg får vi tilgang til en bygningsmasse som i langt større grad er tilrettelagt for fremtidig produksjons- og serviceoppdrag, forklarer Frode Johansson.


Bergen Group Services har i dag nærmere 130 fast ansatte og en omsetning på ca. 250 millioner kroner. Selskapet overtar alle de 40 ansatte i Fjell Industries AS, og er optimistiske med tanke på fremtidig aktivitetsnivå.


Tekst hentet fra Metal Supply