Konsernadministrasjon - eget selskap


Publisert: 02.02.2015
01. januar 2015 ble et nytt selskap i BR Industrier etablert. BRI Management. Det er i hovedsak administrasjonen som er flyttet over i et eget selskap, men holder til i de samme lokalene og gjør de samme oppgavene som før. BRI Management består av Karianne S. Bjelland (Leder), Arnt Sigve Undheim (Økonomi dir.), Peggy Bore Brunvær (Regnskap), Per Ove Haukland (Regnskap) og Annelin Rygg Ersland (Potet). Foruten regnskapsbiten, skal BRI Management være en hjelpende hånd til våre bedrifter og jobbe med forbedring og marginer.

Konsernsjef, Bjørn Rygg fortsetter å gjøre det han er best til, nemlig å motivere lederene, tenke kreativt og jobbe med utvikling.