ONECO - HELLEMYR FLERBRUKSHALL


Publisert: 30.04.2014

OneCo region Sør har vunnet prosjektet Hellemyr Flerbrukshall for Veidekke. Prosjektet omfatter komplett elektroteknisk installasjon i flerbrukshall med miniatyrskytebane.


Bygget består av flerbrukshall, miniatyrskytebane og klubblokaler for Vigør. De tre hovedarealene er bundet sammen av tilleggsfunksjoner som inngangsarealer, sosiale arealer, klubbarealer og underordnede rom, samt tekniske arealer.

"Bygget blir oppført med passivhus standard. Det gjør prosjektet ekstra artig, hvor vi legger mye ressurser i prosjektering i forkant. Vi skal blant annet gjennomføre komplett 3D prosjektering av vår del av prosjektet.", forteller Eirik Skaara, Avdelingsleder Bygg i Region Sør

Prosjektet starter umiddelbart og skal være ferdig i april/mai 2015.

"Prosjektet er allerede startet - hvor vi er i gang med prosjekteringsfasen. Vi ser frem til samarbeidet med Veidekke som kunde og hovedentreprenør", avslutter Eirik