NY KONTRAKT - DRIFT OG VEDLIKEHOLD ØSTFOLD


Publisert: 30.04.2014

OneCo Veidrift signerte avtale om drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveger innenfor kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler og deler av Marker, Moss, Rakkestad og Råde.


Kontrakten omfatter ordinære driftsoppgaver på vei, samt mindre vedlikeholdsoppgaver. Kontrakten omfatter også inspeksjon, registrering og vinterdrift.

Kontraktsperioden er fra 1. september 2014 til 1. september 2019.

"Vi er nå godt i gang med forberedelsene. Vi jobber med både innkjøp, driftsorganisasjonen og planer. Vi ser virkelig frem til oppstart den 1. september og samarbeidet med Statens Vegvesen om kontrakten", sier Frank Stabu, daglig leder i OneCo Veidrift.

Kontraktsum er 212 mill.