OneCo: Avtale om målerbytte


Publisert: 03.09.2012

Eidsiva Anlegg og OneCo Øst AS inngikk tirsdag 28. august avtale om utskiftning av strømmålere i Eidsiva Netts område. Avtalen totalt sett for Eidsiva utgjør 140.000 målere, hvor avtalen deles mellom to leverandører.

"Dette er en god avtale for OneCo, hvor vår satsning på AMS prosjekter igjen blir bekreftet, sier Bjørn Vagle, daglig leder i OneCo Øst.

OneCo har landet en rekke andre AMS avtaler rundt om i landet det siste året - fellesnevneren for prosjektene er oppstart fra 2013. Automatiske måleravlesning skal innføres for strømkunder i hele landet, og 1. januar 2017 er fristen myndighetene har satt for implementering.

Les mer på www.oneco.no