Ledende aktør innen automatisering


Publisert: 29.06.2010
Teksal i Midt-Norge befatter seg i stor grad med automatisering innenfor samferdsel og er en ledende aktør i sin region på dette området.

I Trondheim har de levert en rekke videosystemer for auto-matisk hendelsesdeteksjon tilknyt-tet Veitrafikksentralen. Teknologien registrerer automatisk hendelser som regnes som unormal aktivitet. Deretter lagres et videoopptak av hendelsen. Dette kan således være til hjelp for uttrykningskjøretøy eller i forbindelse med oppklaring av hendelsesforløp ved ulykke.