Åpenhetsloven

Redegjørelse etter lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) § 5

1.     Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger enkelte “større virksomheter” plikter for å fremme sosial bærekraft i virksomhetene selv og virksomhetenes leverandørkjeder:

  • Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger (jf. lovens § 4)
  • Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger (jf. lovens § 5)
  • Plikt til å etterkomme “enhvers” rett til informasjon (jf. lovens § 6)

BR Industrier AS og flere av dets datterselskaper er omfattet av Åpenhetsloven. BR Industrier har igangsatt arbeidet med implementering av Åpenhetsloven for alle omfattede selskaper. De største selskapene i konsernet har igangsatt og gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med loven, og de øvrige omfattede selskapene i konsernet vil iverksette og fortsette sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger fortløpende utover 2023.

2.    Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

2.1.         BR Industrier`s organisering og driftsområde

Virksomhetens art

BR Industrier AS (BRI) er morselskapet i konsernet BR Industrier Konsern. Selskapet er lokalisert på Sandnes og virksomheten i konsernet utøves hovedsakelig i Sør-Norge med fokus på eiendom, landbruk, mekanisk industri, tjenester – og produkter til olje/offshore næringen.

BR Industrier står i dag bak 30 virksomheter fordelt i fire divisjoner og sysselsetter rundt 800 mennesker. Konsernets fire divisjoner opererer innen olje og gassnæring, agrikultur, eiendom og produksjon/industri.
 

Les hele vår redgjørelse her

 

Åpenhetsloven
Vi vil bygge en kultur der vi tror på det umulige, utvikler arbeidsplasser og skaper gode historier for fremtiden.