BR Industrier står i dag bak 21 virksomheter fordelt i 4 divisjoner og sysselsetter rundt 1500 mennesker.