BR Industrier står i dag bak 20 virksomheter fordelt i 3 divisjoner og sysselsetter rundt 780 mennesker.