BR Industrier står i dag bak 30 virksomheter fordelt i 4 divisjoner og sysselsetter rundt 1000 mennesker.