Kjemi AS


Kjemi AS levere råvarer til konkurransedyktige priser for oljeindustrien og andre næringer, inkludert Monoetylengylkol (MEG), saltsyre, fosforsyre, Ion vann (batterivann), Kaustisk Soda, Triethylene glycol (TEG), white spirit. De ulike bransjene har ulike behov og vi "skreddersyr" produkter som gir kunden maksimal ytelse. Vi har lisensproduksjon av Pureclean produkter for Europa. Pureclean Power og Gold er godkjent for bruk i Nordsjøen, effektive, miljøvennlige vaskemidler som hverken skader livet i havet eller på land.

Leder: Ivar Hognestad

www.kjemias.noBR Industrier, Forusbeen 210, 4313 Sandnes, Norway
_
Levert av Borondi